Tutkimme kaivosi veden laadun haluamassasi laajuudessa

Kaivoveden laatuun vaikuttavat mm. vaihtelevat sade- ja routatilanteet sekä tontin jätevesijärjestelyt (ks. LUVYn hajajätevesihankkeen sivut). Kaivojen kunto tulisi tarkastaa vuosittain ja vesi tutkia kolmen vuoden välein. (ks. myös Hyvä kaivo -esite).

Varman tiedon kaivoveden laadusta saa vasta tutkimuksen jälkeen. Huonona pidetty kaivo voi osoittautua mainioksi talousveden lähteeksi. Vastaavasti hyväksi luullun kaivon huonolaatuinen vesi voi aiheuttaa tietämättömälle terveysongelmia.

Juomaveden laadun varmistamiseksi tarjoamme seuraavia vesitutkimuspaketteja:

  • käyttökelpoisuus – kuva veden uloste- tai pintavesisaastumisesta, veden syövyttävyydestä sekä tavallisista kemiallisista tekijöistä, joilla voi olla vaikutusta veden ulkonäköön tai terveysvaikutuksiin
  • suppea kaivovesitutkimus – yleiskuva vedenlaadusta, edellistä suppeampi
  • mikrobiologinen laatu – veden bakteeripitoisuus ja mahdollinen uloste- tai pintavesisaastuminen
  • syövyttävyys – kertoo kuinka helposti vesi syövyttää putkistoja
  • porakaivon lisätutkimukset – valittavanasi mm. radon-, arseeni- tai uraanitutkimus
  • pienyrityspaketti – kattaa STM:n asetuksen (401/2001) mukaiset tutkimukset

Tutustu tutkimuspaketteihin hintoineen. Ohessa vielä asiaan kuuluvat ohjeet ja lähetteet:

Ota yhteys laboratorioomme, niin selvitämme sinun tarpeisiisi parhaiten sopivan tutkimuspaketin.

Milla Holopainen

Milla Holopainen

Vastaava laborantti, sertifioitu näytteenottaja
Ansvarig laborant, certifierad provtagare
milla.holopainen@luvylab.fi
019 323 895

Mira Peltola

Mira Peltola

Vastaava laborantti
Ansvarig laborant
laboratorio@luvylab.fi
019 323 895