LUVYLab Oy Ab – ett nytt företag, bekanta tjänster

Västra Nylands vatten och miljö (LUVY) rf:s laboratorieaffärsverksamhet har sedan 1.1.2019 överflyttats till LUVYLab Oy Ab. LUVY fortsätter som ägare och bolagets andra ägare är Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Ni får fortsättningsvis de bekanta tjänsterna från den nuvarande verksamhetspunkten. Vår målsättning är, att utveckla vår verksamhet samt att bättre än tidigare svara på laboratoriebranschens utmaningar och våra kunders behov. LUVY fortsätter, med undantag av laboratorietjänsterna, sin verksamhet såsom förut genom, att utöver den ideella verksamheten erbjuda beställningsundersökningar, sakkunnig- och projekttjänster.

Förfrågningar
Jaana Pönni

Jaana Pönni

Toimitusjohtaja
Verkställande direktör
jaana.ponni@luvylab.fi
050 575 1738

Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
044 528 5011