LUVYLab är ett ackrediterat myndighetslaboratorium

LUVYLab Oy Ab är av FINAS-ackrediteringstjänst ackrediterat testningslaboratorium T147, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025: 2017.

Vårt testningsområde är vattnets kemiska testning samt testning av livsmedel och mikrobiologisk testning. Till vårt kompetensområde hör totalt ca 50 ackrediterade metoder.

Tilläggsuppgifter om ackrediteringen

Laboratorierättigheterna, som man fått av de ledande myndigheterna, berättigar laboratoriet att verka inom vissa forskningsområden. LUVYLab Oy Ab:s laboratorium är:

  • ett myndighetslaboratorium godkänt av Livsmedelsverket i enlighet med livsmedelslagens 37 §
  • ett för Livsmedelsverkets salmonellaövervakningsprogram godkänt laboratorium
  • ett laboratorium som utför analyser av hushålls-, badstrands och simbassängsvatten, som förutsätts av hälsoskyddslagen och de bestämmelser som utfärdats på basen av den.

Dessutom har LUVYLab Oy Ab:s laboratorium följande myndighetslov:

  • de lokala strålningsövervakningsundersökningarna under ledning av Strålskyddcentralen.
Förfrågningar
Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
044 528 5011