Ibruktagningsundersökning av en ny borrbrunn

Som grund för ibruktagningsundersökningen av en ny borrbrunn ligger duglighetsundersökningen av en borrbrunn, där förutom de analyser som ingår i den, även ingår arsen och uran. Man rekommenderar att undersöka dessa en gång i borrbrunnar. I en gammal och även etablerad borrbrunn lönar det sig att undersöka uran och arsen till exempel då, ifall inte säljaren kan uppvisa analysresultat i samband med ett fastighetsköp.

Proven tar man själv med hjälp av instruktioner. Leveranstiden för de färdiga resultaten är i regel 3–4 veckor.

Pris

362 € *
* Innehåller leverans av undersökningsresultaten och ett utlåtande per e-post. Ifall du vill ha undersökningsresultatet i pappersform per post blir totalkostnaden circa 367 €.
Undersökningspaketet innehåller följande analyser:
 • Escherichia coli  (fekal förorening)
 • övriga koliforma bakterier
 • Nitrat och nitrit
 • ammoniumkväve
 • kemisk syreförbrukning (CODMn; humus)
 • pH
 • Järn
 • Mangan
 • Konduktivitet (ledningsförmåga)
 • Fluorid
 • Klorid
 • Totalhårdhet (kalcium och magnesium)
 • Radon
 • Arsen
 • Uran

I alla våra undersökningsrapporter förklaras noggrannt vilka de av myndigheterna uppsatta gränsvärdena och rekommendationerna gällande de olika uppmätta parametrarna är.

Inledandet av undersökningen

Ifall du vill låta utföra undersökningen, börja då med att avhämta provflaskor för brunnsvattenprovet. Du får då på samma gång en beställningsblankett (remiss) samt detaljerade provtagningsinstruktioner. Ifall du vill kan du också ladda ner och fylla i remissblanketten elektroniskt redan på förhand.

 • Provflaskor kan avhämtas från vårt laboratorium i Lojo eller från vår betjäningspunkti Raseborg (se plats och närmare detaljer). Laboratoriet är öppet vardagar kl. 8–16  och i Raseborg betjänas du måndagar kl. 9–10.
 • Behövliga flaskor och vattenmängder:
  0,5 L  (steril flaska)  +  1 L  (glas- eller plastflaska)  +  1 L (glasflaska)
Gör så här
 1. Bekanta dig omsorgsfullt med provtagningsinstruktionerna eller ladda ner instruktionen som ett pdf-dokument
 2. Gör de förberedande åtgärderna och ta provet
 3. Fyll i hushållsvattenremissen
 4. Hämta provet utan dröjsmål till oss.
Tilläggsuppgifter

Behöver du hjälp med att välja rätt undersökningspaket eller undrar du över någonting annat? Bekanta dig med de vanligaste frågorna och svaren eller ta modigt kontakt med våra sakkunniga. Vi hjälper gärna.

LUVYLab kundbetjäning

LUVYLab kundbetjäning

Kundbetjäning

Milla, Kaisa, Mira och Helmiina
laboratorio@luvylab.fi
t. 019 323 895