Kontaktuppgifter

Vårt Laboratorium finns i Lojo på adressen Västra Louhigatan 31 i den så kallade Liikuntalinna-fastigheten. Från Ojamoåsvägen finns skyltning från bägge riktningarna för den, som skall svänga in till oss. Även vid porten och på själva byggnaden i närheten av ingången finns tydliga LUVYLab skyltar.

Postadress:
PB 51,  08101 Lojo

E-postadresser:
laboratorio(at)luvylab.fi / toimisto(at)luvylab.fi

Frågor gällande fakturering kan riktas till toimisto(at)luvylab.fi, övriga kontakter riktas lämpligast direkt till laboratoriet.

Ledning
Jaana Pönni

Jaana Pönni

Toimitusjohtaja
Verkställande direktör
jaana.ponni(at)luvylab.fi
0505751738

Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson(at)luvylab.fi
0445285011

Laboratorium

Vattenprover
— tel. 019323895
  • kemiska analyser
  • provtagning
  • mottagning av prover
  • förfrågningar

 

Livsmedels-, boendehälsa- och animaliska prover
— tel. 019323626
  • mottagning av prover
  • förfrågningar
Milla Holopainen

Milla Holopainen

Vastaava laborantti, sertifioitu näytteenottaja
Ansvarig laborant, certifierad provtagare
milla.holopainen(at)luvylab.fi
019323895

Kirsti Vuorela

Kirsti Vuorela

Vastaava laborantti, mikrobiologia
Ansvarig laborant, mikrobiologiska laboratoriet
kirsti.vuorela(at)luvylab.fi
019323626

Mira Peltola

Mira Peltola

Vastaava laborantti
Ansvarig laborant
laboratorio(at)luvylab.fi
019323895

Sinna Ruuskanen

Sinna Ruuskanen

Laborantti, sertifioitu näytteenottaja
Laborant, certifierad provtagare
sinna.ruuskanen(at)luvylab.fi
019323626

Joni Munnukka

Joni Munnukka

Laborantti
Laborant

Päivi Salo

Päivi Salo

Laborantti
Laborant

Susanna Ruotsalainen

Susanna Ruotsalainen

Laborantti
Laborant

Jonna Nitovuori

Jonna Nitovuori

Laborantti
Laborant

Teemu Paloheimo

Teemu Paloheimo

Kemisti / Kemist
(Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy)
teemu.paloheimo(at)luvylab.fi

Samtalsavgifter:  Samtal som rings till LUVYLab Oy Ab medför inga extra avgifter. För samtalen och tiden i kö faktureras endast avgifter i enlighet med ringarens egen operatörs avtalsenliga lokalnäts- och mobiltelefonavgifter.