Kontaktuppgifter

Vårt Laboratorium finns i Lojo på adressen Västra Louhigatan 31 i den så kallade Liikuntalinna-fastigheten. Från Ojamoåsvägen finns skyltning från bägge riktningarna för den, som skall svänga in till oss. Även vid porten och på själva byggnaden i närheten av ingången finns tydliga LUVYLab skyltar.

Telefonnummer:
019323895  / vattenlaboratoriet
019323626  / mikrobiologiska laboratoriet

Postadress:
PB 51,  08101 Lojo

E-postadresser:
laboratorio@luvylab.fi / toimisto@luvylab.fi

Frågor gällande fakturering kan riktas till toimisto@luvylab.fi, övriga kontakter riktas lämpligast direkt till laboratoriet. 
                  

Ledning

Jaana Pönni

Jaana Pönni

Toimitusjohtaja
Verkställande direktör
jaana.ponni@luvylab.fi
0505751738

Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
0445285011

Laboratorium

Vattenprover
— tel. 019323895
  • kemiska analyser
  • provtagning
  • mottagning av prover
  • förfrågningar

 

Livsmedels-, boendehälsa- och animaliska prover
— tel. 019323626
  • mottagning av prover
  • förfrågningar
Helmiina Manner

Helmiina Manner

Kemisti
Kemist
helmiina.manner@luvylab.fi
0503415567

Milla Holopainen

Milla Holopainen

Vastaava laborantti, sertifioitu näytteenottaja
Ansvarig laborant, certifierad provtagare
milla.holopainen@luvylab.fi
019323895

Kirsti Vuorela

Kirsti Vuorela

Vastaava laborantti, mikrobiologia
Ansvarig laborant, mikrobiologiska laboratoriet
kirsti.vuorela@luvylab.fi
019323626

Mira Peltola

Mira Peltola

Vastaava laborantti
Ansvarig laborant
laboratorio@luvylab.fi
019323895

Sinna Ruuskanen

Sinna Ruuskanen

Laborantti, sertifioitu näytteenottaja
Laborant, certifierad provtagare
sinna.ruuskanen@luvylab.fi
019323626

Joni Munnukka

Joni Munnukka

Laborantti
Laborant

Päivi Salo

Päivi Salo

Laborantti
Laborant

Susanna Ruotsalainen

Susanna Ruotsalainen

Laborantti
Laborant

Jonna Nitovuori

Jonna Nitovuori

Laborantti
Laborant

Samtalsavgifter:  Samtal som rings till LUVYLab Oy Ab medför inga extra avgifter. För samtalen och tiden i kö faktureras endast avgifter i enlighet med ringarens egen operatörs avtalsenliga lokalnäts- och mobiltelefonavgifter.