Brunnsvattenundersökningens pris

Priset för en brunnsundersökning varierar beronde på undersökningspaketets innehåll och omfattning. Finlands miljöcentral (SYKE) och andra myndigheter rekommenderar att man låter undersöka brunnsvattnet åtminstone med tre års mellanrum.

I samtliga av våra undersökningspaket ingår analyserna, ett resultatsammandrag och ett utlåtande samt expeditionsavgifter och moms (24 %). De färdigt komponerade undersökningspaketen är också 20 % billigare än det totala listpriset för analyserna separat. Bekanta dig med det mångsidiga undersökningssortimentet nedan!

Prislista
Duglighetsundersökning av ringbrunn

Undersök din ringbrunns duglighet i denna omfattning minst med sex års mellanrum.  Mellan duglighetsundersökningarna räcker det med en mindre omfattande undersökning.

263 €

Duglighetsundersökning av borrbrunn

Undersök din borrbrunns duglighet i denna omfattning minst med sex års mellanrum.  Mellan duglighetsunderökningarna räcker det med en mindre omfattande undersökning. I duglighetspaketet ingår även en radonundersökning.

305 €

Ibruktagningsundersökning av en ny borrbrunn

Som grund för undersökningen ligger borrbrunnens duglighetsundersökning, som har kompletterats med arsen och uran, vilka man i borrbrunnar bör undersöka en gång.

375 €

En mindre omfattande brunnsvattenundersökning

Vid en mindre omfattande brunnsvattenundersökning kollar man brunnsvattnets kvalitet mellan duglighetsundersökningarna, vilket man rekommenderas att göra vart sjätte år.

194 €

Mikrobiologisk undersökning

Genom den mikrobiologiska undersökningen utvärderar man brunnsvattnets mikrobiologiska renhet. Undersökningen av koliforma bakterier ingår även i samtliga duglighetsundersökningar.

103 €

Undersökning av brunnsvattnets korroderande egenskaper

En del av vattnets egenskaper såsom surhet höjer vattnets benägenhet att korrodera metalllrör. Hushållsvatten får inte vara korroderande.

96 €

Småföretagens brunnsvattenpaket (STM 401/2001)

Paketet baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning (401/2001) gällande kvalitetskraven och övervakningsundersökningar för småföretags hushållsvatten.

240 €

Finns det frågor? Ta kontakt!

Hittade du ett undersökningspaket, som passar dig, eller vill du ha tilläggsinformation? Om allting verkar klart börja då med att bekanta dig med provtagningsinstruktionerna och remissen.  Ifall du vill ha tilläggsinformation, ta då modigt kontakt med vår kundbetjäning. Vi hjälper dig gärna.

LUVYLab kundbetjäning

LUVYLab kundbetjäning

Kundbetjäning

Milla, Kaisa, Mira och Helmiina
laboratorio@luvylab.fi
t. 019 323 895