Så här förbereder du dig för att ta vattenprov från ditt brunnsvatten

LUVYlabs laboratorium i Lojo tar emot vattenprover för analys vardagar må-to kl. 8–15.30 (ej fredagar eller dag före helg). I Raseborg betjänar vi måndagar kl. 9–10 (ej dag före helg). En ifylld remiss/beställningsblankett inlämnas tillsammans med provet.

Då undersökningsresultaten är klara, skickar laboratoriet analysintyget och fakturan till överenskommen adress. Beroende på analyssortimentet tar det 1–4 veckor innan resultaten är klara.

Behövliga provflaskor och vattenmängder

Duglighets- och ibruktagningsundersökningar, mindre omfattande brunnsvattenundersökning samt småföretagspaketet:

 • 0,5 L  (steril flaska)
 • 1 L  (glas- eller plastflaska)

Mikrobiologisk undersökning:

 • 0,5 L  (sterili flaska)

Undersökning av korroderande egenskaper:

 • 1 L  (glas- eller plastflaska)

Radonbestämning:

 • 1 L (glasflaska)

Provflaskor kan avhämtas från värt laboratorium i Lojo vardagar kl. 8–16 eller från vår betjäningspunkt i Raseborg måndagar kl. 9–10.  Se var de finns och bilder på byggnaderna.

PROVTAGNING

Proven tas i följande ordningsföljd radon, bakterier, övriga analyser.

Från kran
 • Innan ni tar provet, ta bort bubbelmunstycket/blandaren/silen från kranens ända och rengör kranen grundligt. Tvätta händerna noggrannt och desinficera sedan kranens ända genom att t.ex. flambera den. Låt vattnet först rinna från kallvattenkranen tills vattentemperaturen har stabiliserats (3–5 min).
 • Radonprov: Minska flödet så, att bubblor inte uppstår, utan vattnet ser helt klart ut. Fyll flaskan långsamt längs flaskans insida så, att luft inte blandas i vattnet. Fyll flaskan helt.  Ange exakt provtagningstidpunkt i remissen.
 • Bakterieprov: Lämna luft i den sterila flaskan dvs. fyll upp till flaskans hals. Rör inte flaskans mynning med händerna eller kärlet.
 • Övriga analyser: Fyll flaskan helt.
Direkt från brunnen
 • Häll bort den första satsen från brunnsämbaret. Ta provet från den andra hämtningen.
 • Häll vattnet direkt i flaskorna. Rör inte flaskans mynning med händerna eller hämtkärlet. Ifall provet tas med slang bör man vara säker på att slangen är ren.
LEVERANS AV PROVEN TILL LABORATORIET

Proven bör levereras till laboratoriet eller mottagningspunkten så snabbt som möjligt, helst genast på provtagningsdagen, men senast inom 24 timmar. Förvara proverna hela tiden svalt och skyddade för ljus.

 

Tilläggsuppgifter
LUVYLab kundbetjäning

LUVYLab kundbetjäning

Kundbetjäning

Milla, Kaisa, Mira och Helmiina
laboratorio@luvylab.fi
t. 019 323 895