Salmonellaövervakningsprogrammets pålitliga kumpan

Våra kunder inom primärproduktionen låter hos oss utföra, förutom de prover som det nationella salmonellaövervakningsprogrammet förutsätter, även sådana prover, där det i bakgrunden finns misstankar om salmonella. Utöver fekala prover analyserar vi också prover från djurens uppfödnings- och produktionsmiljöer.

Alla animaliska salmonellaprover tas emot med hjälp av de av Livsmedelsverket uppgjorda och underhållna remisser, som kan laddas ner direkt via följande länkar:

Ta kontakt
Satu Henriksson

Satu Henriksson

Laboratoriopäällikkö
Laboratoriechef
satu.henriksson@luvylab.fi
0445285011

Kirsti Vuorela

Kirsti Vuorela

Vastaava laborantti, mikrobiologia
Ansvarig laborant, mikrobiologiska laboratoriet
kirsti.vuorela@luvylab.fi
019323626