Vi undersöker vattenkvaliteten i ditt brunnsvatten i den omfattning du önskar

Brunnsvattnets kvalitet påverkas av bl.a. de varierande nederbörds- och tjälförhållandena samt tomtens avloppsvattensystem (se LUVYs projektsidor om avloppsvatten). Brunnarnas skick borde granskas årligen och vattnet med tre års intervaller (se också broschyren En bra brunn).

Säkra uppgifter om brunnsvattnets kvalitet får man först då undersökningen är gjord. En brunn,,som man klassat som dålig, kan visa sig vara en utmärkt hushållsvattenkälla. I motsats kan det dåliga vattnet i en brunn, som man trott varit bra, förorsaka hälsoproblem för de ovetande.

För att fastställa dricksvattnets kvalitet erbjuder vi följande vattenundersökningspaket:

  • användbarhet – en bild av vattnets fekala- eller ytvattenförorening, vattnets korrosionsbenägenhet, samt vanliga kemiska faktorer, som kan ha inverkan på vattnets utseende eller hälsoeffekter.
  • en mindre omfattande brunnsvattenundersökning – allmänbild av vattenkvaliteten, mindre omfattande än föregående
  • mikrobiologisk kvalitet – vattnets bakteriemängder och eventuell fekal- eller ytvattenförorening
  • korrosionsegenskaper – berättar hur snabbt vattnet fräter sönder rören
  • tilläggsundersökning av borrbrunn – du kan välja mellan bl.a. radon-, arsen- eller uranundersökning
  • småföretagspaket – täcker undersökningarna enligt STM förordningen (401/2001)

Bekanta dig med undersökningspaketeten jämte priser. Bifogat finns ännu de tillhörande direktiven och remisserna:

Ta kontakt med vårt laboratorium, så reder vi ut vilket undersökningspaket som passar bäst för dig.

Milla Holopainen

Milla Holopainen

Vastaava laborantti, sertifioitu näytteenottaja
Ansvarig laborant, certifierad provtagare
milla.holopainen@luvylab.fi
019 323 895

Mira Peltola

Mira Peltola

Vastaava laborantti
Ansvarig laborant
laboratorio@luvylab.fi
019 323 895