Vattenanalyser är vårt kärnkunnande

Vi i LUVYLab analyserar största delen av vattenproven i kommunerna i Västra Nyland, de må sen vara fråga om vattendrags- grund-, avlopps- eller hushållsvatten, till vilket hör dricksvatten (brunns-, lednings-, flask-), badvatten (hall- eller strand-) samt bl.a. bevattningsvatten för livsmedel. Tekniken och apparaturen som vi använder i vår basanalytik är mycket modern och noggrann, och huvuddelen av våra analyser är ackrediterade.

Analyssortiment, vattenprover

De flesta privatkunder hämtar själv sina prover till oss, men speciellt för de offentliga samfunden utgör de provtagningstjänster som vi erbjuder ett beaktansvärt alternativ.

Remisser och provtagningsdirektiv
Tilläggsuppgifter/Tag kontakt
Milla Holopainen

Milla Holopainen

Vastaava laborantti, sertifioitu näytteenottaja
Ansvarig laborant, certifierad provtagare
milla.holopainen@luvylab.fi
019 323 895

Mira Peltola

Mira Peltola

Vastaava laborantti
Ansvarig laborant
laboratorio@luvylab.fi
019 323 895