LUVYLab – opartisk och pålitlig

LUVYLab

LUVYLab Oy Ab är av FINAS-ackrediteringstjänst ackrediterat testningslaboratorium T147, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025: 2017.

Vårt laboratorium betjänar yrkeskunnigt och objektivt såväl privat- som företagskunder samt i kommunerna bl.a. hälsomyndigheterna och vatten- och avloppsvattenverken.

Vårt laboratorium är månt om en bästa möjliga kvalitet gällande undersökningsverksamhetens alla delområden, genom att behoven för kunden och alla andra, som drar nytta av resultaten är nöjda och att förtroendet mellan laboratoriet och kunden bibehålls.

Läs mer om oss

Ofta Ställda Frågor

Vi vill genom förnyandet av våra sidor betjäna våra kunder ännu bättre än tidigare. Vi har infört en Fråga-Svar serie gällande de frågor, som våra kunder mest grubblar över såsom…

Vad kostar provflaskorna?

Ett provtagnings-set i vilket ingår utöver flaskor även provtagningsdirektiv samt remiss kostar ingenting.

Läs flere frågor och svar